Suderbækgård - nye avlsbygninger

Genetablering af staldbygninger til nye formål i Ikast

Med udgangspunkt i de oprindelige staldbygninger og det renoverede stuehus, er de to nye staldbygninger igen en del af helheden på Suderbæk. Den ene bygning som forsamlings- og festlokale, den anden som fungerende showroom og mødelokaler. For at lette de store bygninger med røde teglstensfacader, er facaderne suppleret med hvide pudsede felter, og taget belagt med pandeplader.